Ceník služeb platný od 1.1.2015:

řidičský průkaz 350 Kč
potravinářský průkaz 100 Kč (event. nutné výtěry -  hradí pacient)
zbrojní pas 350 Kč
preventivní prohlídka do práce 350 Kč             
vstupní a výstupní prohlídka do zaměstnání 350 Kč
vyplnění pojistky dle náročnosti 150 - 300 Kč
výpis z dokumentace na žádost pacienta 250 Kč
vypsání návrhu na lázně 250 Kč (samoplátci)
prohlídky sportovců 300 Kč
administrativní výkony 50 Kč
kopírování 1 strana A4 5 Kč

Preventivní vstupní a výstupní prohlídky do zaměstnání v případě práce v riziku - hluk, práce v prašném prostředí, vibrace - provádí závodní lékař zaměstnavatele.